Dobrze znana wielu tłumaczom aplikacja Apsic XBench (bezpłatna w wersji 2.9) pozwala wykonywać końcowe testy spójności tłumaczeń i poprawności pisowni oraz szybko przeszukiwać różnego rodzaju materiały referencyjne, takie jak glosariusze, pamięci tłumaczeń, dzienniki zmian, listy skrótów i tym podobne. Najczęściej wykorzystywane jest pierwsze z powyższych zastosowań, nierzadko zresztą biura tłumaczeń wymagają od tłumaczy przeprowadzenia testu spójności przed odesłaniem plików. Funkcja przeszukiwania materiałów referencyjnych jest trochę rzadziej wykorzystywana i wymaga czasem nieznacznego przygotowania materiałów, ale potrafi znacznie usprawnić proces tłumaczenia, pozwalając na przeszukiwanie wielu plików w różnych formatach w jednym oknie, z przejrzystym widokiem wyników wyszukiwania.

Do XBencha można wczytać wiele formatów plików, między innymi większość wariantów plików XLIFF (wykorzystywanych przez większość narzędzi CAT), pamięci tłumaczeniowe w formacie TMX, a także pliki tekstowe rozdzielane znakami tabulacji. Do tego ostatniego formatu można łatwo przekształcić praktycznie każdy arkusz kalkulacyjny. Co ważne, możemy podpiąć wiele plików równocześnie. Możemy więc wczytać do aplikacji kilka różnych glosariuszy (i wskazać niektóre z nich jako kluczowe), pamięć tłumaczeniową, listę najczęściej stosowanych skrótów i listę nazw własnych, których nie należy tłumaczyć, następnie ustawić oznaczane kolorami priorytety w celu bardziej przejrzystego wyświetlania wyników wyszukiwania. Listę podpiętych plików możemy zapisać jako plik projektu, umożliwiający w przyszłości natychmiastowe wczytanie tych samych plików z tą samą konfiguracją.

Wczytywanie pamięci tłumaczeniowych czy eksportów z narzędzi CAT jest zwykle proste — po przeciągnięciu pliku do okna dodawania XBench sam wykryje format pliku. W przypadku pamięci będzie jeszcze trzeba określić język źródłowy i docelowy. Dodawanie glosariuszy w formacie arkusza kalkulacyjnego jest odrobinę bardziej skomplikowane — w takim pliku należy zadbać o to, by w pierwszych dwóch kolumnach znajdowały się wartości, według których chcemy umożliwić wyszukiwanie (najczęściej źródło i tłumaczenie), a kolejne kolumny mogą zawierać dodatkowe dane, które będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania (np. datę dodania, część mowy, uwagi). Tak sformatowany plik należy zapisać w aplikacji Microsoft Excel jako plik tekstowy rozdzielany znakami tabulacji (z rozszerzeniem txt) — w tym formacie można już wczytać go do XBencha. Co ważne, w formacie tym zostanie zapisany tylko aktualnie wyświetlany arkusz — jeśli nasz plik zawiera ich więcej, każdy z nich musimy zapisać w osobnym pliku tekstowym. Inne arkusze kalkulacyjne, na przykład LibreOffice Calc, nie zawsze umożliwiają zapis w tym formacie — w takiej sytuacji należy wybrać format CSV i wybrać znak tabulatora jako separator pól.

Po dodaniu potrzebnego nam zestawu plików możemy oznaczyć niektóre z nich jako zawierające kluczową terminologię (Key terms) w odpowiednim polu wyboru — wyniki z tych plików będą wyświetlane na samej górze listy wyników wyszukiwania i oznaczane gwiazdką. Pozostałym plikom możemy nadać jeden z trzech priorytetów — low, medium, high — a w obrębie priorytetów ustawiać jeszcze ich kolejność. Pliki o różnych priorytetach będą wyświetlane w różnych kolorach (zielonym, brązowym i niebieskim) i zgodnie z określoną kolejnością.

Dodane pliki możemy przeszukiwać na podstawie pierwszej kolumny (Source) lub drugiej kolumny (Target). Dostępny jest tryb prosty, w którym wyszukiwany jest po prostu wprowadzony tekst, albo tryby „Regular Expressions" i „MS Word Wildcards", pozwalające na wykorzystanie wyrażeń regularnych; poza tym można też ustawić wyszukiwanie tylko całych wyrazów oraz rozpoznawanie wielkości liter, a także w przypadku podpiecia eksportów z narzędzi CAT, przeszukiwanie tylko plików oznaczonych jako Ongoing translations lub tylko nowych segmentów.

Po skonfigurowaniu wszystkich oczekiwanych ustawień możemy użyć opcji File|Save, aby zapisać aktualną konfigurację jako projekt — w przyszłości po jego otwarciu będą automatycznie otwierane aktualnie dodane pliki wraz z określonymi ustawieniami.