Znajomość znaków specjalnych stosowanych jako standard w danym języku jest w pracy tłumacza rzeczą absolutnie wymaganą. Różne języki stosują różne pary cudzysłowów (przykładowo polski „", angielski “") i różne rodzaje myślników w różnych sytuacjach. Do ich wprowadzania w systemie Windows zazwyczaj używa się kombinacji klawisza Alt i cyfr na klawiaturze numerycznej odpowiadających kodów ANSI danego znaku. Przykładowo zaprezentowany wyżej polskim cudzysłowom odpowiadają kombinacje Alt+0132 i Alt+0148.

Jednak wiele mniejszych laptopów i ultrabooków jest pozbawionych klawiatury numerycznej. Wprawdzie w codziennej pracy tłumacze często korzystają z zewnętrznej klawiatury, ale podczas pracy w podróży czy w kawiarni to rozwiązanie nie jest zbyt wygodne. Niektórzy uciekają się wtedy do ręcznego kopiowania i wklejania odpowiednich znaków, ale jeśli taka sytuacja zdarza się regularnie, sposób ten jest mało praktyczny.

Wyjściem z sytuacji może być zastosowanie narzędzia AutoHotkey — niewielkiej, działającej w tle aplikacji, pozwalającej na tworzenie własnych skrótów klawiszowych, a także ciągów znaków, które po wprowadzeniu zostają automatycznie zamienione na skonfigurowany wcześniej tekst. Własne skróty klawiszowe i frazy zapisujemy w pliku skryptu, a do ich tworzenia używamy prostego języka programowania, dokładnie opisanego w pliku pomocy. Możliwości tego narzędzia są o wiele potężniejsze, potencjalnie można go używać do automatyzowania całej serii różnych operacji.

Aplikację AutoHotkey można pobrać ze strony producenta (https://autohotkey.com/). Poniżej przedstawiam w jaki sposób utworzyć przykładowy skrypt powodujący automatyczną zamianę ciągów znaków „alt0132" na polski cudzysłów otwierający i „alt0148" na polski cudzysłów zamykający.

Po zainstalowaniu AutoHotKey na początek musimy utworzyć plik skryptu — w tym celu możemy albo kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie lub w dowolnym folderze i z menu „Nowy" wybrać pozycję „AutoHotkey script", a następnie kliknąć utworzony plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edit Script (co spowoduje otwarcie pliku w Notatniku), albo otworzyć Notatnik, wprowadzić w nim zawartość skryptu i zapisać jako plik z rozszerzeniem .ahk.

Do automatycznej zamiany ciągu znaków na określony tekst użyjemy frazy (Hotstring). Przykładowa fraza ma następującą konstrukcję:
::fraza::tekst zamiany
W efekcie po wprowadzeniu tekstu „fraza" i zatwierdzeniu go klawiszem potwierdzającym (domyślnie tę funkcję pełnią klawisze Spacja, Enter i Tab oraz znaki -()[]{}:;'"/\,.?!`) zostanie on zamieniony na „tekst zamiany". Listę klawiszy potwierdzających możemy edytować, wstawiając w pliku skryptu wiersz:
#Hotstring EndChars -()[]{}:;'"/\,.?!`n `t
W powyższym wierszu `n oznacza spację, `t oznacza znak tabulacji, a spacja między nimi oznacza, że spacja również będzie znakiem potwierdzenia (warto zauważyć, że naciśnięcie znaku potwierdzenia spowoduje nie tylko zamianę frazy na oczekiwany tekst, ale także natychmiastowe wprowadzenie samego znaku). Jeśli więc zechcemy, by nasze frazy były zatwierdzane tylko klawiszem Enter, powyższa linijka będzie wyglądać następująco:
#Hotstring EndChars `n

Możemy również zrezygnować ze stosowania znaku potwierdzającego w określonej frazie, wstawiając między początkową parę dwukropków znak gwiazdki:
:*:fraza::tekst zamiany
W tym przypadku wprowadzenie tekstu „fraza" spowoduje jego natychmiastową zamianę na „tekst zamiany".

Przekładając powyższe na praktykę, aby zamienić frazy „alt0132" i „alt0148" na polskie cudzysłowy, możemy użyć następujących przykładowych fraz w skrypcie AutoHotkey:

Jeśli chcemy, by nasza fraza wymagała potwierdzenia klawiszem Enter, tabulatorem lub spacją:
#Hotstring EndChars `n `t
::alt0132::„
::alt0148::"

Jeśli chcemy, by fraza była automatycznie zamieniana na właściwy cudzysłów:
:*:alt0132::„
:*:alt0148::"

W podobny sposób można skonfigurować zamianę frazy „alt0150" na myślnik (n-dash, –) czy „alt0151" na pauzę (m-dash, —). Po wprowadzeniu oczekiwanych fraz do zamiany należy zapisać nasz plik skryptu i kliknąć go dwukrotnie, aby go uruchomić. Uruchomiony skrypt będzie widoczny w obszarze powiadomień na pasku zadań, gdzie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy można zatrzymać jego działanie albo go wyłączyć.